Μπαταρίες Λιθίου

Μπαταρίες Λιθίου
AAAAAA
AAAA
9V9V